Terminy:
Cena 749zł
Opcje do wyboru
dopłata za przednocleg w dniu 27/28.05.2020 w pokoju dwuosobowym - 150 zł
dopłata za przednocleg w dniu 27/28.05.2020 w pokoju jednoosobowym - 250 zł
dopłata za nocleg 28/29.05.2020 w pokoju dwuosobowym - 100 zł
dopłata za nocleg 28/29.05.2020 w pokoju jednoosobowym - 200 zł
Forma płatności:
Kod Rabatowy:
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy (preferowany komórkowy):
Adres e-mail kontaktowy: *
Stanowisko:
Uwagi/notatki do zgłoszenia:
Pracodawca *
Płatnik *
Zgody

Akceptuję warunki uczestnictwa dostępne na stronie: [link do strony z warunkami uczestnictwa]*
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgłaszając się na szkolenie/konferencję przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6. Dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją szkolenia/konferencji i mojego w nim/niej uczestnictwa. Podstawą prawną przetwarzania moich danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jako niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli, działającej na podstawie przepisów Prawa oświatowego oraz wykonanie umowy. Potwierdzam jednocześnie, że zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez VULCAN, zawartymi w Polityce prywatności.
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od VULCAN sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na otrzymywanie newslettera oraz na wykorzystywanie w celach marketingowych przez VULCAN sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.
Jeżeli mój adres e-mail stanowi dane osobowe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail w celach marketingowych przez VULCAN sp. z o.o., zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz że może ona być w każdej chwili wycofana.